+48 23 697 50 84
+48 23 697 69 65

Využití

IZOLACE STĚN:

Izolace vnějších stěn zlepšuje tepelnou izolaci -­ tedy snižuje součinitel prostupu tepla a snížení tepelných ztrát vnějších stěn zvyšuje tepelný komfort a snižuje náklady na vytápění budovy. Zateplení vnějších stěn se týká jak nových budov, u kterých tvoří podstatnou část projektu, tak i mnoha již existujících objektů.

Desky VestaEco nachází využití při projektování a výstavbě nových budov, ale také při modernizaci již existujících. Správný výběr vhodného produktu umožňuje využití při zateplování zděných budov i dřevostaveb.

Při zateplování zděných stěn jsou izolační desky VestaEco WALL často používány v systémech ETICS díky vysoké paropropustnosti lignocelulózových vláken, jednoduchosti oprav a tvoří také stabilní podklad pro minerální omítky. Otevřená difuzní struktura umožňuje odpaření velké části zbytkové technologické vody, která se odpařuje z budov i několik let.

Využití desek VestaEco v dřevostavbách zlepší tepelné parametry budovy, díky čemuž se objekt neochlazuje tak rychle jako v případě jiných izolačních materiálů. Je tomu tak zejména díky vysoké tepelné kapacitě lignocelulózových vláken. Vysoká tuhost desek VestaEco PROTECT umožňuje připevnění přímo na dřevěný rám bez nutnosti podložení deskovým materiálem, např. deskami ESB. Pružná struktura vláken umožňuje jednoduchou montáž desek jako vnitřní izolace.

Desky VestaEco se výborně hodí jako izolace pro provětrávané fasády z vláknocementových desek, Vinyl siding, kovových krytin a plechů a dřevěných obkladů. Desky jsou vhodné také k zateplení zevnitř domů včetně srubů nebo historických budov, kde není možná změna vnějšího vzhledu fasády.

Široká škála fasádních produktů VestaEco umožňuje použití prakticky v každém typu domu a technologii. VestaEco WALL pro zděné stěny, VestaEco PROTECT pro dřevostavby, VestaEco INTERNAL jako vnitřní izolace obvodových stěn. Doplněním nabídky je speciální příslušenství jako armovací síťovina, armovací stěrka a omítka, které dodatečně zvyšují mechanickou odolnost v citlivých místech (např. na rozích) nebo zlepšují akustické parametry.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby
IZOLACE STŘECH:

Střecha představuje lehkou obvodovou konstrukci, která zajišťuje odpovídající mikroklima interiéru a má za úkol chránit před deštěm, nadměrnými tepelnými ztrátami, větrem, hlukem a dalšími vnějšími faktory.

Všechny tyto nároky splňují hydrofobizované, izolační výrobky VestaEco pro střechy.

Patří sem především nadkrokevní systém VestaEco ROOF, jehož hlavním prvkem jsou tuhé střešní desky s vysokou hustotou. Díky nim se redukují tepelné ztráty na minimum (v důsledku snížení tepelných ztrát přes krokve) a tím i náklady na vytápění. Desky VestaEco můžeme také aplikovat zevnitř jako dodatečnou izolaci pod krokve. 

Na nezatepleném podkroví je konečným prvkem zateplení stropu mezi nosníky, což je možné prostřednictvím výplně prostoru deskami VestaEco INTERNAL nebo uložením izolačního materiálu na dřevěném stropě. K izolaci dřevěných trámových stropů je speciálně doporučován produkt VestaEco FLAT S, který obsahuje vnitřní vrstvu se zvětšenou hustotou. Ta zaručuje vyšší mechanickou pevnost a dá se po ni chodit, když se provádí opravy na střeše.

Desky VestaEco se vzhledem ke svým hydrofobním vlastnostem a nízké míře stlačitelnosti výborně hodí jako izolace jak jednoplášťových plochých střech tak i v tradičním uspořádání vrstev s odvětrávanou mezerou plochých střech.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby
IZOLACE PODLAH:

Speciální pozornost je třeba věnovat jak tepelné izolaci podlah položených přímo nad základovou deskou, tak těch nad sklepy nebo přejezdy. Správně navržená tepelná izolace zaručuje lepší komfort použití prostor. Podlaha je jedinou částí budovy, se kterou máme stálý a přímý kontakt.

Podlahy nad základovou deskou se po celé jejich ploše zateplují deskami SCREED nebo SCREED R, které obsahují vrstvu reflexní folie odrážející teplo zpět dovnitř. Tloušťka izolační vrstvy by neměla být menší než 10 cm. Izolační desky jsou pokládané na izolaci proti vlhkosti nebo na jiném hydroizolačním materiálu. Vrstva, která pokrývá izolační desky, např. beton nebo anhydrit, by měla být oddělena od svislých konstrukcí separační izolační páskou, nebo slabými páskami z vlny VestaEco FILL. Tuto podmínku je třeba splnit z akustických důvodů, aby stěny nepřenášely kročejový hluk z podlahy.

V případě podlah na nosníkách pokládáme desky na suchý a čistý podklad. Pokud se vkládají desky VestaEco mezi nosníky měla by být mezi dřevěnou podlahou a deskami z vlny VestaEco ponechána minimálně 1 cm silná mezera pro ventilaci. Minimální tloušťka desky je 10 cm.

Desky VestaEco FLOOR a VestaEco FLOOR R se používají k izolaci stropů mezi patry a plní současně dvě funkce: tepelnou a zvukovou izolaci. Nejdůležitější je akustická izolace v dřevěných stropech mezi patry. Použití izolačních desek VestaEco FILL je nejjednodušší způsob zlepšení akustické izolace dřevěného stropu. Izolaci je možné použít spolu se sádrokartonovým podlehledem (např. fermacell ), kde spodní konstrukce pro sádrokarton není pevně spojena s nosnou konstrukcí rámů.

V obytných nebo kancelářských domech se zpevněnými betonovými stropy jsou obyčejně používané tzv. plovoucí podlahy. Vrstvy podlahy se ukládají tak, aby desky VestaEco FLOOR, tlumící kročejový hluk, oddělily podklad od konstrukcí stropu a stěn.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby
VYBAVENÍ INTERIÉRU:

Desky vysoké kvality LIGHT MDF s jednolitým hladkým povrchem mají široké použití při výrobě nábytku, pro dokončení interiéru, nástěnných desek a dalších truhlářských pracích v místnostech. Při použití jako výplň vnitřních dveřních křídel velmi dobře upravují jejich akustické vlastnosti. Výborně slouží jako podklad pro dýhy a lamináty.

Během zpracování mohou být desky snadno řezané, vrtané, frézované a tvarované tak, aby vytvořily dokonalý finální výrobek.

Pouze v omezené míře podléhají bobtnání vlivem vlhkosti. Jsou tedy ideální k obkladům stěn, podlah a stropů v koupelnách, kuchyních a půdách a také k výrobě nábytku do tohoto typu místností a prvků jejich uspořádání.

Mají homogenní strukturu po celém průřezu. K výrobě je použita pryskyřice pMDI, která eliminuje škodlivý formaldehyd. Hmotnost produktu je o 40% menší oproti standartním deskám MDF při zachování podobných pevnostních parametrů, což znamená snížení spotřeby materiálu při výrobě a nižší náklady na dopravu.

Druhým produktem je VestaEco FILL, která se výborně uplatňuje jako výplň prefabrikovaných prvků jako jsou lehké nosné konstrukce stropů, střech a stěn. Díky tomu se eliminují liniové tepelné mosty. Systém může být využitý jak na stavbě, tak i v prefabrikaci stavebních dílů.

Podívej se na produkty, které splňují potřeby